Verdens beste fiskeplass?

Saltstraumen er valgt ut som ett av The Wild Wonders of Europe i forbindelse med et samarbeid mellom National Geographic og WWF.

Perlen i Nord Norge

Verdens sterkeste malstraum

Saltstraumen blir til når tidevannet strømmer inn i og ut av Skjerstadfjorden. Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som en meter eller tre fot. For å utjevne tidevannforskjellen presses fire ganger i døgnet veldige vannmasser med stor fart gjennom det tre km lange, og på det smaleste bare 150 meter brede, sundet. Estimater antyder 372-400 millioner kubikkmeter vann presses gjennom sundet.

Imponerende hastighet

Middelhastigheten synes å ligge på omkring 7 knop (ca. 13 km/t) og topphastigheten betydelig over. Strømmen kan oppnå en hastighet på ca 20 knop. Som alle tidevannstrømmer er Saltstraumen sterkest like etter ny- og fullmåne.

Viktige hjelpemidler hvis du besøker Saltstraumen

Det er også viktig å merke seg at Saltstraumtabellen viser tidspunkt for når straumen er på det sterkeste inn eller ut, mens en tidevannstabell viser tidspunkt for når det er flo eller fjære. Mellom disse er det altså en tidsforskjell på ca 3 timer (innenfor straumen). Det er ikke flo eller fjære samtidig innenfor og utenfor straumen. Dette kommer av struping av tidevannet. I fjorder med trangt innløp kan det oppstå betydelig forsinkelse av tidspunktet for flo og fjære inne i fjorden i forhold til i havet utenfor. Høydeforskjellen mellom flo og fjære blir også vesentlig mindre inne i fjorden. Grunnen til dette er at fjorden ikke rekker å bli fylt eller tømt gjennom det trange innløpet i de 6 timene sjøen stiger eller faller i havet utenfor.

Tidevannsstruping

Dette fenomenet kalles tidevannstruping. Internasjonalt er det kjent ved den engelske betegnelsen «tidal choking». Struping finnes i mange fjordarmer med trange innløp. Saltstraumen struper tidevannet i Skjerstadfjorden slik at tidspunktet for flo og fjære forsinkes med om lag to timer.

Et yrende fiske og planteliv

I Saltstraumen fins store mengder torsk, sei, kveite, breiflabb og steinbit. Torsk og steinbit er vanlig fangst for sportsfiskere, og det er store mengder sjøfugl som overvintrer og lever av fisken her. Årsaken til det store biologiske mangfoldet skyldes malstrømmen som tilfører oksygen til vannmassene og frakter næringsstoffer som plantene drar nytte av. Ærfugl og havørn finnes i nærområdet. Saltstraumen er vedtatt som marint verneområde og er valgt ut som ett av The Wild Wonders of Europe i forbindelse med et samarbeid mellom National Geographic og WWF. Sportsdykkere har også funnet ett lite korallrev med hornkoraller like utenfor strømmen.